www.rottka.pl --> Informacje o domach tymczasowych

Pomorska Fundacja Rottka
KRS: 0000264192
REGON: 220298294
NIP: 585-14-26-492
80-236 Gdańsk,
Aleja Grunwaldzka 5
tel. 603 039 243
E-mail: fundacja@rottka.pl

Dom tymczasowy

Dom tymczasowy to dla wielu bezdomnych psów jedyna szansa na normalność, na znalezienie własnego, stałego domu, na który w schronisku lub porzucone nie miałyby szans. Dom tymczasowy to także szansa dla miłośników psów, którzy z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na posiadanie kolejnego zwierzaka na stałe, a obcowanie z nimi i pomoc daje im wiele radości i satysfakcji. To przede wszystkim jednak ratowanie życia i otwieranie drogi psom, którym inny tę drogę już zamknęli. To jeden z najpiękniejszych darów serca, jaki możemy oferować psu w potrzebie. Dom tymczasowy oparty jest na wolontariacie i podlega na podstawie umowy Pomorskiej Fundacji Rottka, która zapewnia pomoc w opiece nad psem.

Co to jest "dom tymczasowy"?
Dom tymczasowy w trakcie pobytu psa socjalizuje go, zapoznaje z innymi zwierzętami i lu ...

Prawa autorskie   Pomorska Fundacja Rottka ©  2007 - 2019   Ochrona danych
Online  26