query: SELECT * FROM referencje a, ref_kategorie b WHERE a.reKat=b.rkNumer AND a.reWid='t' AND b.rkWid='t' group by a.reKat order by reNumer DESC
exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1055 Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'rottka.a.reId' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
Referencje
www.rottka.pl --> Referencje

Pomorska Fundacja Rottka
KRS: 0000264192
REGON: 220298294
NIP: 585-14-26-492
80-236 Gdańsk,
Aleja Grunwaldzka 5
tel. 603 039 243
E-mail: fundacja@rottka.pl

Referencje

Nasze referencje potwierdzają pasję, z którą się oddajemy wszelkim działaniom na rzecz Fundacji we wszystkich jej aspektach, jak też wieloletnie doświadczenie, solidność, kompetencje i profesjonalizm.

Prawa autorskie   Pomorska Fundacja Rottka ©  2007 - 2019   Ochrona danych
Online  17