www.rottka.pl --> Wolontariat

Pomorska Fundacja Rottka
KRS: 0000264192
REGON: 220298294
NIP: 585-14-26-492
80-236 Gdańsk,
Aleja Grunwaldzka 5
tel. 603 039 243
E-mail: fundacja@rottka.pl

Wolontariat

Dołącz do nas! Zostań wolontariuszem! Razem możemy więcej!

Przez cały czas trwa nabór na wolontariuszy Pomorskiej Fundacji Rottka. Zapraszamy chętnych chcących pomóc w pracach naszej Fundacji w ramach wolontariatu.

Kogo potrzebujemy?

 • Osoby chętne zaoferować dom tymczasowy dla psa: dla wielu bezdomnych to jedyna szansa na normalność, przystanek w szukaniu stałego domu, na który w schronisku nie miałyby szans „w tłumie”. Dom tymczasowy to także szansa dla miłośników rasy, którzy z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na posiadanie psa na stałe, a chcą obcować ze rottkami dając im i sobie wiele radości i satysfakcji.
 • Osoby do organizowania transportów dla zwierząt do domów tymczasowych, do domów stałych i do hotelu.
 • Osoby mogące nam zaoferować pomoc w transporcie psów swoim pojazdem, poruszające się po terenie Polski.
 • Chętnych z okolic Trójmiasta do odwiedzin w fundacyjnym hotelu: pielęgnacji psów, nauki posłuszeństwa, chodzenia na smyczy, utrzymywania czystości w kojcach, pomoc przy karmieniu i wyprowadzaniu psów na spacery.
 • Osoby do udziału w akcjach i imprezach Rottki. Fundacja od czasu do czasu organizuje różnego rodzaju akcje i imprezy z których dochód przeznaczany jest na cele statutowe. Wolontariusze są współorganizatorami imprez.
 • Zachęcamy rodziny z dziećmi które nie mogą mieć własnego pupila do odwiedzin i wirtualnych adopcji, jest do dobra lekcja dla dzieci, nauka odpowiedzialności i wrażliwości na los potrzebujących.
 • Poszukujemy również chętnych do pomocy w interwencjach w sprawie psów zaniedbanych lub porzuconych, odbywania wizyt przed i poadopcyjnych.

Mamy również propozycje dla osób niepełnoletnich które niestety nie mogą podpisywać umowy adopcyjnej z Fundacją. Takie osoby też mogą pomóc!:

 • Organizowanie akcji dotyczących działań Fundacji poruszających problem bezdomności psów. Takie akcje są bardzo ważne! Wiele osób nie jest świadomych sytuacji potrzebujących zwierząt.
 • Pomoc w poszukiwaniu domów dla podopiecznych: fotografowanie psów, tworzenie i uaktualnianie ogłoszeń na różnych portalach w Internecie, forach, w prasie, w lokalnych mediach.
 • Organizowanie zbiórki darów i karmy w szkole, klubie, pobliskim domu kultury.
 • Na osoby uzdolnione artystycznie czeka praca przy tworzeniu programów artystycznych, filmików, projektowanie plakatów, banerków promujących pomoc dla rottków. Szukamy także osób tworzących własnoręcznie wykonane przedmioty które można by przekazać na licytacje.
 • Propagowanie i nagłaśnianie działań Fundacji: roznoszenie ulotek, szukanie miejsc na plakaty i rozwieszanie ich.

Możliwości pomocy jest bardzo wiele - jedynym ograniczeniem jest brak bezpośredniego kontaktu ze rottkami, a to chyba nie jest dużo. Reszta zależy od Waszej pomysłowości - jak nagłośnić problem bezdomnych psów, jak znaleźć dla nich domy, czy w końcu jak zebrać dla nich dary oraz pieniądze, by miały jak najlepiej, skoro nie mają domów.

Rozwijamy także swoją działalność na rzecz pomocy ofiarom pogryzień. W zakresie pomocy ofiarom pogryzień oraz podejmowaniu działań prewencyjnych chętnie powitamy w naszym gronie osoby które zetknęły się z problematyką pogryzień przez psy i mogą nam służyć pomocą i swoim doświadczeniem oraz pedagogów, kierownictwa placówek przedszkolnych i szkolnych, psychologów i psychiatrów, lekarzy, prawników oraz wszystkich, którzy interesują się tymi tematami.

Czekamy na propozycje! Kontakt: Kasia codziennie pod nr telefonu 603039243 lub mailowo kasia@rottka.pl.

Prawa autorskie   Pomorska Fundacja Rottka ©  2007 - 2019   Ochrona danych
Online  20